Ayurveda

Boka tid

Ayurveda är ett verktyg som hjälper dig med kost och livsstil när du känner stress och obalans i din vardag. Här får du hjälp med att hitta tillbaka till ditt ursprungliga välmående. Du får förståelse för din kropp och redskap för att påverka ditt liv. På så sätt kan du återställa och bibehålla din hälsa.

Ayurveda är ett hälsosystem där man utgår från de fem elementen luft, eter, eld, jord och vatten. Man anser att vår kropp, det vi äter, naturen och allt i universum består av dessa fem element. Vi är alla unika individer och har en egen specifik sammansättning av de olika elementen från födseln. I kombination bildar luft, eter, eld, jord och vatten de tre energityperna Vata, Pitta och Kapha som hela vår fysiologi och vårt sinne är uppbyggda av. Vid balans av de tre främjar vi vår hälsa. Med en obalans rubbas dessa energityper, så kallade doshor, och vårt välbefinnande och allmäntillstånd påverkas.

Vid en ayurveda konsultation får du svara på frågor angående dina dagliga rutiner och din upplevda hälsa. Pulsläsning och tungdiagnostik görs för att vidare fastställa din kroppstyp utifrån Vata, Pitta, Kapha och vilka obalanser som finns. Därefter får du råd och vägledning om hur du med kost och livsstil kan balansera dig för att återställa och bibehålla ditt unika välmående.

Läs mer

Stress i din vardag från inre eller yttre ursprung kan ge dig obalanser i din kropp. Likaså tankar och relationer som tar av din energi kan försätta kroppens fysiologi i obalans. Du kan känna dig tömd på energi och en obalans kan uttrycka sig som till exempel sömnsvårigheter, sömnrubbningar, tröghet i dina aktiviteter, inflammationer i kroppen, ilska och överkritiskt tänkande och smärta.  
Du kan också ha en livsstil där en stor del av din vardag handlar om planerande och prestation; stor del mentala processer där balansen med återhämtning och vila för ditt system sätts åt sidan och ur spel.

Årstidsväxlingar med omväxlande värme, kyla, blåst, fukt och torrare klimat tillsammans med intag av mat som inte harmonierar med dina specifika doshor, kan sätta ditt välbefinnande och din hälsa ur balans.

 När du upplever din kropp och ditt sinne i harmoni så sover du bra och du känner dig utvilad efter nattens sömn. 
Din matsmältning är regelbunden och det du äter, din kost, ger dig energi, livskraft och en känsla av grundning och balans i vardagen. 
Dina relationer och aktiviteter likaså ger dig kraft och energi. Du upplever tillstånd som meningsfullhet, förståelse och hanterbarhet i din vardag. Livslust och glädje upptar stora delar av din tid och du kan känna en stark tacksamhet som en upplevelse i sig. När du förstår din egna specifika kroppsliga sammansättning av doshor och hur de olika elementen fungerar så får du redskap till hur du själv kan påverka ditt liv med kost och livsstil.

Ayurvedans ursprung

Ordet ayurveda betyder ”kunskap om livet” och är ett 5000-årigt hälsosystemet från Indien.

Från början var det en muntlig tradition som senare för ca 3500 år sedan började skrivas ner. Ayurveda har praktiserats sedan dess och är idag ett godkänt medicinskt system i Indien som utövas av läkare på sjukhus o på kliniker jämsides med västerländsk medicin.

Ayurveda utövat av läkare med många års utbildning syftar till att bota sjukdom, förebygga sjukdomar, obalanser och utveckla fulländad hälsa. Att vårda vår mentala och själsliga kraft har lika stor betydelse för vårt välmående som livsstil, kost och motion enligt ayurveda.

En ayurvedisk livsstilskonsult använder ayurveda som verktyg för att främja hälsa och förebygga och korrigera obalanser i kropp och själ genom råd om kost och livsstil.
En ayurvedisk livsstilskonsult är inte utbildad läkare och diagnosticerar eller botar ej sjukdomar.

Boka tid