Ayurveda

Boka tid

Ayurveda är ett verktyg som hjälper dig med kost och livsstil när du känner stress och obalans i din vardag. Här får du hjälp med att hitta tillbaka till ditt ursprungliga välmående. Du får förståelse för din kropp och redskap för att påverka ditt liv. På så sätt kan du återställa och bibehålla din hälsa.

Ayurveda är ett hälsosystem där man utgår från de fem elementen luft, eter, eld, jord och vatten. Man anser att vår kropp, det vi äter, naturen och allt i universum består av dessa fem element. Vi är alla unika individer och har en egen specifik sammansättning av de olika elementen från födseln. I kombination bildar luft, eter, eld, jord och vatten de tre energityperna Vata, Pitta och Kapha som hela vår fysiologi och vårt sinne är uppbyggda av. Vid balans av de tre främjar vi vår hälsa. Med en obalans rubbas dessa energityper, så kallade doshor, och vårt välbefinnande och allmäntillstånd påverkas.

Vid en ayurveda konsultation får du svara på frågor angående dina dagliga rutiner och din upplevda hälsa. Pulsläsning och tungdiagnostik görs för att vidare fastställa din kroppstyp utifrån Vata, Pitta, Kapha och vilka obalanser som finns. Därefter får du råd och vägledning om hur du med kost och livsstil kan balansera dig för att återställa och bibehålla ditt unika välmående.

En ayurvedisk livsstilskonsult använder ayurveda som verktyg för att främja hälsa och förebygga och korrigera obalanser i kropp och själ genom råd om kost och livsstil.
En ayurvedisk livsstilskonsult är inte utbildad läkare och diagnosticerar eller botar ej sjukdomar.

Boka tid