Kraniosakral terapi

Boka tid

Har du besvär med stress, huvudvärk, migrän, smärta i kroppen, spänningar, störd sömn, matsmältningsproblem, nedstämdhet, utmattning eller andra kroppsliga symtom?

Då kan kraniosakral terapi vara till din hjälp.

Kraniosakral terapi är en varsam hands-on behandling som du tar emot medan du ligger på en brits med kläderna på.

Vad kan behandlas:

Metoden har visat sig effektiv vid stress, smärta, utmattning, migrän, spänningar i tänder o käke, sömnproblem, matsmältningsproblem, nedstämdhet, muskulära spänningar i rygg-nacke-axlar, whiplashskador, posttraumatisk stress, fysiska trauman mot huvud, nacke och rygg med mera.

Olika stresstillstånd, inre eller yttre, kan orsaka fastlåsningar i kraniebenen och dess strukturer som då kan leda till inskränkt rörlighet, försämrat energiflöde och nedsatt cirkulation av den så viktiga hjärn-ryggmärgsvätskan.

Viktiga kranialnerver och områden i nervsystemet, som har sin funktion i att hantera och balansera stress och återhämtning, kan då bli påverkade så att deras fulla funktion sätts ur spel. Likaså kan trauman mot huvud och nacke få kraniet att inta en försämrad biomekanik; det vill säga kraniebenens funktion försämras på grund av att strukturerna inte kan röra sig fritt i förhållande till varandra.

Hur en behandling går till:

Vid ett första besök får du berätta om dina besvär, svara på frågor om din hälsa och göra en smärt- och besvärsskattning. Vid återkommande besök gör vi en avstämning.

Vid den kraniosakrala behandlingen känner jag som terapeut av fastlåsningar, inskränkt rörlighet och flöde i hjärn-ryggmärgsvätskan med lätta handlag på ditt huvud, kotpelare och bäcken. Där obalanser finns, skapar jag med ett lätt handlag en avspänning så att korrigering av strukturerna i din kropp kan ske – skelettben korrigeras, muskler spänns av och membran som omger hjärna och ryggmärg frigörs från spänningar.

Efter en kraniosakral behandling kan du känna dig mycket avslappnad. Symtom kan lätta och kroppen balanseras. Du kan uppleva förbättrad sömnkvalitet, smärtlindring, känna dig mer fokuserad, koncentrerad och uppleva större harmoni med dig själv. Resultatet av en behandling är alltid individuell och kan variera från gång till gång. När du tar emot kraniosakral terapi hjälper du din kropp att försätta sig i ett läkande tillstånd av återhämtning och reparation.

Läs mer

Att nerver och hjärna är inblandade i många kroppsliga symtom såsom huvudvärk, migrän, spänningar, olika smärttillstånd, stressrelaterad ohälsa med mera – det finns det vetenskaplig forskning om.

Kraniet, det vill säga skallbenen och ansiktsbenen, tillsammans med bäcken, kotor, bindväv och hjärnans lymfsystem – cerebrospinalvätskan – har också en stor del i dessa kroppsliga symtom och har fått stort fokus inom den kraniosakrala behandlingsformen och utvecklingen av kraniosakral terapi.

Bakgrund Kraniosakral Terapi:

Denna varsamma men ändå djupgående teknik utvecklades av William Garner Sutherland, PhD och en grupp osteopater i USA under mitten av 1900-talet. Målet för dessa läkare var att få fram nya mer varsamma tekniker för att påverka skelettbenen som ett komplement till den kiropraktiska traditionen av manipulering. Man hade funnit att vid tillstånd där nervsystemet var påverkat negativt och ur balans, var det svårt att få en permanent balansering av muskel-skelett systemet med de mer kraftfulla teknikerna. Dr Sutherland var den förste att komma att ändra sin förståelse av hur det mänskliga kraniet är sammansatt.

Han utvecklade tekniker för att åtgärda stressrelaterade symtom och åkommor orsakade av obalanser i nervsystemet. Fram till mitten av 1900-talet var den allmänna opinionen att de olika delarna av kraniet var sammanväxta till en solid enhet. Den nya upptäckten innebar att de individuella kraniebenen är omgivna av flexibla suturer som är mottagliga för tryck och därmed varsam manipulering. Detta bevisades senare av John E. Upledger under 1970-talet och han var också den som döpte denna nya terapiform till kraniosakral terapi.

Den kraniosakrala behandlingsformen används idag i många länder som ett erkänt komplement till konventionell medicin där en mer subtil och holistisk behandlingsform behövs.

Boka tid