Kraniosakral terapi

Boka tid

Har du besvär med stress, huvudvärk, migrän, smärta i kroppen, spänningar, störd sömn, matsmältningsproblem, nedstämdhet, utmattning eller andra kroppsliga symtom?

Då kan kraniosakral terapi vara till din hjälp.

Kraniosakral terapi är en varsam hands-on behandling som du tar emot medan du ligger på en brits med kläderna på.

Vad kan behandlas:

Metoden har visat sig effektiv vid stress, smärta, utmattning, migrän, spänningar i tänder o käke, sömnproblem, matsmältningsproblem, nedstämdhet, muskulära spänningar i rygg-nacke-axlar, whiplashskador, posttraumatisk stress, fysiska trauman mot huvud, nacke och rygg med mera.

Olika stresstillstånd, inre eller yttre, kan orsaka fastlåsningar i kraniebenen och dess strukturer som då kan leda till inskränkt rörlighet, försämrat energiflöde och nedsatt cirkulation av den så viktiga hjärn-ryggmärgsvätskan.

Viktiga kranialnerver och områden i nervsystemet, som har sin funktion i att hantera och balansera stress och återhämtning, kan då bli påverkade så att deras fulla funktion sätts ur spel. Likaså kan trauman mot huvud och nacke få kraniet att inta en försämrad biomekanik; det vill säga kraniebenens funktion försämras på grund av att strukturerna inte kan röra sig fritt i förhållande till varandra.

Hur en behandling går till:

Vid ett första besök får du berätta om dina besvär, svara på frågor om din hälsa och göra en smärt- och besvärsskattning. Vid återkommande besök gör vi en avstämning.

Vid den kraniosakrala behandlingen känner jag som terapeut av fastlåsningar, inskränkt rörlighet och flöde i hjärn-ryggmärgsvätskan med lätta handlag på ditt huvud, kotpelare och bäcken. Där obalanser finns, skapar jag med ett lätt handlag en avspänning så att korrigering av strukturerna i din kropp kan ske – skelettben korrigeras, muskler spänns av och membran som omger hjärna och ryggmärg frigörs från spänningar.

Efter en kraniosakral behandling kan du känna dig mycket avslappnad. Symtom kan lätta och kroppen balanseras. Du kan uppleva förbättrad sömnkvalitet, smärtlindring, känna dig mer fokuserad, koncentrerad och uppleva större harmoni med dig själv. Resultatet av en behandling är alltid individuell och kan variera från gång till gång. När du tar emot kraniosakral terapi hjälper du din kropp att försätta sig i ett läkande tillstånd av återhämtning och reparation.

Boka tid