Medial Vägledning

Boka tid
Medial vägledning

Under en session i medial vägledning förmedlar jag svar till dig på frågeställningar som du har. Du får stärkande och riktad guidning inom olika områden i ditt liv. Det kan handla om personliga, relationsmässiga, hälsorelaterade eller karriärmässiga funderingar. Du kan ha frågor om andlig och personlig utveckling där du önskar få svar angående din livs/själsuppgift eller hur du kommer vidare när något känns stagnerat i ditt liv eller du önskar följa din längtan till något nytt och transformerande.

Du får också vägledning, stöd och svar på möjliga bakomliggande orsaker till din situation. Det kan handla om trosföreställningar i detta liv och själsliga kontrakt som inte fyller någon funktion längre. Det kan också ha sin förklaring i tidigare liv.

Under en session bjuder jag in dina personliga guider och min guide, änglar, ärkeänglar, högre uppstigna mästare, högre ljusvarelser och hjälpare att under högfrekvent ljus för det högsta bästa förmedla budskap och vägledning till dig. Allt arbete sker i högfrekvent ljus.

Medial själsresa

En medial själsresa är en andlig själsresa i stillhet. Du får uppleva en resa under meditation med slutna ögon, där jag leder dig. Vi möter guider, andliga hjälpare och tar oss till högre sfärer. Jag förmedlar kanaliserad vägledning från änglar, guider, högre mästare och ljusvarelser. Detta sker i mycket högfrekvent ljus; i kärlek, glädje och ödmjukhet.

  • En medial själsresa kan vara en resa för att få kontakt med din stjärnfamilj och svar på frågor om din livs- eller själsuppgift.
  • Fokus kan också vara att titta på dina själsliga kontrakt, de som hindrar dig i ditt växande och din nuvarande situation. Detta för att komma vidare på din personliga väg eller i ditt yrkesmässiga liv. Här leder jag dig och kanaliserar information som jag förmedlar.
    Vi tar oss till en plats och låter dig, om du önskar och för det högsta bästa, lösa upp eller skriva om de själsliga kontrakt eller tankemönster i dig som inte fyller någon funktion längre i ditt liv.
    Ett själsligt kontrakt är en situation, en känsla, ett tankemönster som du har eller som följt med dig från generationer tillbaka eller från din uppväxt. Här har du en möjlighet att titta närmare på detta.
  • Läsning av tidigare liv kan också förmedlas som en medial själsresa, där du blundar och följer med då jag kanaliserar budskapen.

Innan sessionen kan du ta med dig en önskan om vad det är du vill ha hjälp med att förändra. Du kan ha det som en intention. Du kan också sätta ord på det under sessionen om du vill.

Medial vägledning och mediala själsresor hjälper dig på din livsväg i ditt växande. Du får hjälp och insikter att göra dina egna val där du också tar ansvar för utformandet av din egen livssituation.

Boka tid