Om Anita Ryderstedt

Med bakgrund och utbildning inom hälsa och välmående, har Anita nu skapat en plattform för att inspirera och stötta dig i ditt välmående och personliga utveckling.
Anita Ryderstedt
Bakgrund:

Medial coach

Medial coach

  • Certifierad och utbildad av Zoë, Zoë´s Mediala skola.

Healer

  • Utbildad och diplomerad energiterapeut och healer för lärare Annette Blom, EnergyTalk, med rötter från Barbara Brennans school of healing.
  • Utbildad i Basic och Advanced Pranic Healing för lärare Alex te Paske, Healingmiracles, Amsterdam.

Kraniosakral terapeut

  • Certifierad och utbildad av Gunilla Forsberg på WishingWell, Stockholm.

Ayurveda kost och livsstilskonsult

  • Certifierad och utbildad av Dr Sangeeta Balaprakash, Rasayana – the art of positive health.
  • Gruppledare/representant för klienter under behandlingsresa och panchakarma på ayurvedaklinik i Kerala, Indien.

Instruktör MediYoga

  • Utbildad och diplomerad för Göran Boll, MediYoga Institutet, medicinsk yoga.

Akademisk utbildning, Naturvetenskap

  • Grundutbildning 3 år, medicine kandidat, läkarprogrammet, Karolinska Institutet.
  • Utbildad Sjukgymnast/Fysioterapeut, Karolinska Institutet och kliniskt verksam i Sverige under 25 års tid.

Yrkesmässig bana:

Yrkesmässig bana:

Efter humanistisk gymnasieutbildning och ett år av biologistudier i New York, återvände Anita till Sverige med ett starkt intresse för naturen och människokroppens funktion och utveckling.

Under tidigt 1980-tal studerade hon medicin på läkarprogrammet Karolinska Institutet, Stockholm, som en fortsättning på den gnista av förundran som väckts i henne för all den naturvetenskap och medicinska kunskap som fanns.

Efter tre år och en gedigen grundutbildning kände hon alltmer hur hon önskade verka mer holistiskt än vad som erbjöds. Hon svängde av på sin väg och la siktet på sjukgymnastikstudier där det fanns ett annat fokus på helhetshälsa, kropp och själ, psykosomatik som man kallar det.

Anita slutförde studierna och var därefter yrkesverksam som sjukgymnast under 25 års tid, dels inom primärvård, psykosomatisk vård, och dels inom geriatrik med ett salutogent arbetssätt för patienter och personal/friskvård. Under dessa år fortsatte hennes nyfikenhet på alternativ medicin då hon alltid upplevt att ”det finns något mer”.

Läs mer

Som en blixt från en klar himmel presenterades hon för en obalans och diagnos i sin kropp år 2008, trots att hon inte kunde pricka av en enda av de riskfaktorer som angavs vid detta. För ett kort ögonblick förstod hon att vad som helst kan hända när som helst och livet kan vara mycket kort mitt i livet.

Den medicinska kunskapen inklusive kirurgi räddade henne där och då. Samtidigt kände hon att hela hennes väsen var i obalans, en obalans hon inte fick gensvar för inom vetenskap och beprövad erfarenhet.

Anita förklarar:

”Under denna tid började min kärlek till ayurveda att gro. Jag träffade en ayurvedaläkare som vägledde mig enligt ayurvedans principer att ta hand om min hälsa, läka och uppleva kraften och glädjen som flödade i ayurvedans kunskap och uråldriga visdom. Jag började leva ayurveda. Yoga och ayurveda blev en naturlig del av min vardag. Efter vistelse i Kerala, Indien på en ayurveda klinik och genomgången panchakarma, en reningsbehandling av kropp o sinne, inklusive uppföljnings-behandlingar åren efter, fördjupade jag mig i ayurvedastudier.

Min alternativmedicinska resa fortsatte med utbildning inom yoga och senare inom healing/energiterapi där jag djupdök i energisystemets uppbyggnad och våra energimässiga försvar som människor. Jag lärde mig rening av mitt eget och andras energisystem via pranic healing och fick redskap att ge healing av energisystemet och vad jag kallar energihygien.

Min intuition och mediala förmåga kom att utveckla sig intensivt under dessa år. Efter utbildning och praktik i Zoë´s mediala skola erhöll jag min certifiering som medial vägledare/coach.

Kraniosakral terapi hade mycket stor inverkan på att mildra och läka den migrän som under många år begränsat mig på olika sätt. Att själv bli hjälpt motiverade mig att utbilda mig till kraniosakral terapeut för att få dessa redskap och tekniker och kunna hjälpa klienter att balansera nervsystemet och fysiologisk stress i kroppen.

.

Min Livsväg:

Min Livsväg:

Som tidig tonåring minns jag att jag tittade upp på den klara stjärnhimlen. Någonting sa mig att ”jag kommer kunna leva mitt liv först då mina föräldrar levt och lämnat detta jordeliv” Jag kände en varm tacksamhet att få vara med dem och samtidigt en stark längtan till något jag inte riktigt visste vad det handlade om. Jag kände bara att jag kommer att leva i min fulla kraft först när ”detta uppdrag” är slutfört. Idag kan jag förstå att detta var mitt själskontrakt, att ”bära” och stötta min mor i detta livet, hela livet, genom allt, tills hon gick vidare in i, för henne, lyckans land.

År 2008 ”vaknade jag” på en röntgenmottagning där jag fick beskedet att jag hade en livshotande sjukdom. ”Ska jag dö nu, tänkte jag, jag har ju inte börjat leva än”. Mitt uppdrag var inte slutfört.

Läs mer

Mina sinnen blev denna dag förstärkta, naturen blev så vacker, färgerna blev extra klara, blommorna doftade så starkt, fåglarna kvittrade så högt och jag kände en mycket stark energi likt välsignelse som höll om mig. Jag förstod då att detta kommit till mig för att jag då stod inför dörren att leva mitt liv i min fulla potential. Jag kapitulerade och kände mig hållen.

I och med detta började jag få vägledning. Ord kom och jag började skriva dikter från ”ingenstans”. En vacker vision av en skimrande människolik varelse med vitt guldigt hår fick mig att börja måla. Jag målade trettio tavlor under sex månaders tid och bokade tid för vernissage i Stockholm på ett galleri innan jag ens hade målat en bråkdel av de tavlor som skulle fylla galleriet. Målandet kom från hjärtat. Jag fick denna vägledning och jag följde med. Ur detta kom ännu mer vägledning till mig. Följande år mötte jag precis de personer jag behövde möta för att utveckla mig; yoga och mantran, medial coachutbildning, healing- och energiterapi, ayurveda.

Inför min avslutning och uppsägning av min roll som sjukgymnast brände jag mot slutet av år 2017 energimässigt detta kontrakt som jag ”skrivit” inför mitt jordeliv med att vara sjukgymnast. Jag ersatte alla mina kunskaper i medicin, anatomi och biomekanik med redskapet kraniosakral terapi.

Med all min erfarenhet om egen utveckling, utbildning inom vetenskap, komplementär medicin och energikunskap står jag nu på denna plattform för att vara till stöd och inspiration för dig, ditt välmående och din personliga utveckling.

Jag har inte ångrat en dag att jag följt min vägledning till det som jag som tonåring då förstod och som jag nu uppfattar ännu klarare.

Kontinuerligt arbetar jag med min inre vägledning och inre insikter om healing för mig själv, hur jag ska gå till väga för att vara en ren kanal för mina klienter och de jag coachar. Det är en vacker resa i starkt ljus och tacksamheten är stor.