Om Anita Ryderstedt

Med bakgrund och utbildning inom hälsa och välmående, har Anita nu skapat en plattform för att inspirera och stötta dig i ditt välmående och personliga utveckling.
Anita Ryderstedt
Bakgrund:

Medial coach

Medial coach

  • Certifierad och utbildad av Zoë, Zoë´s Mediala skola.

Healer

  • Utbildad och diplomerad energiterapeut och healer för lärare Annette Blom, EnergyTalk, med rötter från Barbara Brennans school of healing.
  • Utbildad i Basic och Advanced Pranic Healing för lärare Alex te Paske, Healingmiracles, Amsterdam.

Kraniosakral terapeut

  • Certifierad och utbildad av Gunilla Forsberg på WishingWell, Stockholm.

Ayurveda kost och livsstilskonsult

  • Certifierad och utbildad av Dr Sangeeta Balaprakash, Rasayana – the art of positive health.
  • Gruppledare/representant för klienter under behandlingsresa och panchakarma på ayurvedaklinik i Kerala, Indien.

Instruktör MediYoga

  • Utbildad och diplomerad för Göran Boll, MediYoga Institutet, medicinsk yoga.

Akademisk utbildning, Naturvetenskap

  • Grundutbildning 3 år, medicine kandidat, läkarprogrammet, Karolinska Institutet.
  • Utbildad Sjukgymnast/Fysioterapeut, Karolinska Institutet och kliniskt verksam i Sverige under 25 års tid.

Yrkesmässig bana:

Yrkesmässig bana:

Efter humanistisk gymnasieutbildning och ett år av biologistudier i New York, återvände Anita till Sverige med ett starkt intresse för naturen och människokroppens funktion och utveckling.

Under tidigt 1980-tal studerade hon medicin på läkarprogrammet Karolinska Institutet, Stockholm, som en fortsättning på den gnista av förundran som väckts i henne för all den naturvetenskap och medicinska kunskap som fanns.

Efter tre år och en gedigen grundutbildning kände hon alltmer hur hon önskade verka mer holistiskt än vad som erbjöds. Hon svängde av på sin väg och la siktet på sjukgymnastikstudier där det fanns ett annat fokus på helhetshälsa, kropp och själ, psykosomatik som man kallar det.

Anita slutförde studierna och var därefter yrkesverksam som sjukgymnast under 25 års tid, dels inom primärvård, psykosomatisk vård, och dels inom geriatrik med ett salutogent arbetssätt för patienter och personal/friskvård. Under dessa år fortsatte hennes nyfikenhet på alternativ medicin då hon alltid upplevt att ”det finns något mer”.