Medial Själsresa 2-3 pers

En medial själsresa är en andlig själsresa i stillhet. Ni får uppleva en resa under meditation med slutna ögon, där jag leder er. Vi möter guider, andliga hjälpare och tar oss till högre sfärer. Jag förmedlar kanaliserad vägledning från änglar, guider, högre mästare och ljusvarelser. Detta sker i mycket högfrekvent ljus; i kärlek, glädje och ödmjukhet.

En medial själsresa kan vara en resa för att få kontakt med din stjärnfamilj och svar på frågor om din livs- eller själsuppgift.

Då ni är ett sällskap på 2 – 3 personer kan frågeställningen till exempel vara vad ni har för relations- eller situationsband till varandra från tidigare liv och hur det påverkar er i detta liv.

Fokus kan också vara att titta på själsliga kontrakt. Ett själsligt kontrakt är en situation, en känsla eller ett tankemönster som du/ni har eller som har följt med dig/er från generationer tillbaka eller från uppväxten. Dessa kan hindra och blockera hur goda relationer utvecklas och underhålls, upplevd hälsa, personlig utveckling eller i det yrkesmässiga livet.

För att lösa upp och komma vidare kan kontrakten behöva skrivas om eller raderas/transformeras. Här leder jag er och kanaliserar information och genomförandet av detta. Vi tar oss här till en plats och låter dig/er, om ni önskar och för det högsta bästa, lösa upp eller skriva om de själsliga kontrakt eller tankemönster som inte fyller någon funktion längre i nuvarande liv.

Inför sessionen kan Ni ta med er en önskan om vad det är Ni vill ha hjälp med att förändra. Ni kan ha det som en intention. Ni kan också sätta ord på det under sessionen.

Boka tid

< Tillbaka till prislistan